Місія проекту

 

МУНІЦИПАЛЬНА ПРОГРАМА ВРЯДУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ
      Україна перебуває на перехідному етапі свого розвитку. Враховуючи уроки минулого та вивчаючи кращий світовий досвід, країна рухається в напрямку покращання соціальних, економічних та екологічних показників розвитку.
      Більше 60 відсотків населення України проживає у містах, які володіють належним потенціалом для створення умов праці та якісного рівня життя. Проте поряд з цими можливостями існує багато труднощів, пов'язаних з соціальною, економічною та екологічною сферами діяльності, які значно впливають на якість життя людей. Серед них стан навколишнього середовища, якість охорони здоров'я та освіти, надання суспільних та комунальних послуг, а також перешкоди на шляху економічного розвитку та створення нових робочих місць. Відповідальність за надання послуг та товарів, що створюють сприятливі умови для життя людей, несуть муніципалітети, яким часто бракує досвіду, навичок та необхідних ресурсів для вирішення певних проблем у рамках існуючої децентралізованої адміністративної та політичної системи.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
      Метою «Муніципальної програми врядування та сталого розвитку», що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні, є сприяння врядуванню за широкої участі громадян для покращення якості життя населення в містах України.
      Завданнями Програми є:
· Розбудова потенціалу центральних органів державної влади щодо фіскальної та адміністративної децентралізації на користь органів місцевого самоврядування. 
· Розбудова потенціалу органів місцевої влади щощдо прозорого визначення та впровадження стратегій місцевого розвитку, надання громадських послуг та сприяння місцевому економічному розвитку. 
· Підвищення спроможності громад покращувати місцеві соціальні, економічні та екологічні умови.
      Підготовча фаза Програми була започаткована у квітні 2004 р. для розробки спільного та прозорого механізму локалізації принципів сталого розвитку. У 2005 році Програма увійшла у другу фазу своєї діяльності для демонстрації ефективності громадсько-приватного партнерства з метою вирішення соціальних, економічних та екологічних проблем. Третя фаза Програми “Муніципальне врядування та розширення повноважень громад” триває протягом 2008-2010 рр. Програма зареєстрована Міністерством економіки України.
      МПВСР є частиною Програми місцевого розвитку (ПМР) ПРООН / Україна разом з іншими проектами, таким як «Программа розвитку та інтеграції Криму», «Чорнобильська программа відродження та розвитку», «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та «Створення безпечного середовища для молоді України». Передбачається, що Програма місцевого розвитку слугуватиме парасольковою програмою для сприяння підтримуваному громадянами місцевому розвитку та місцевому демократичному врядуванню в Україні через модель сталого розвитку за участю громад. 

НАШІ ПАРТНЕРИ
      Основними партнерами є міські ради, місцеві громади, Парламентський комітет із питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування; Міністерство житлово-комунального господарства України; Українська асоціація місцевих та регіональних влад; вищі навчальні заклади та органи державної влади, такі як обласні державні адміністрації.

СТРАТЕГІЯ ВИКОНАННЯ 
      За стратегією, Програма втілюється на засадах партнерства, що базується на зобов’язаннях щодо співфінансування, власності та сталості. Діяльність програми здійснюється через місцевих та національних партнерів з громадського та приватного секторів. 
      Використовуючи підхід соціальної мобілізації, Програма сприяє створенню відповідних організацій місцевих громад жителів, навчальних закладів, малих бізнесових структур та організацій громадянського суспільства. Ці організації засновуються в обраних містах України за принципами самодопомоги та ефективного врядування. З допомогою інтервенцій Програми, інституційна спроможність цих організацій розбудовується таким чином, аби вони були спроможними планувати, мобілізувати ресурси та визначати пріоритети щодо вирішення своїх соціальних, економічних та екологічних проблем у сталий спосіб, що, у кінцевому підсумку, призводить до досягнення українських Цілей розвитку тисячоліття. Це відбувається за підтримки відповідних міських рад та інших національних / міжнародних агенцій із розвитку. Міські ради включають плани громад до власних загальноміських планів розвитку та виділяють ресурси на впровадження таких планів. Таким чином, процес сталого місцевого розвитку відбувається у повному сенсі слова за принципом «знизу-вгору». Він рухається від місцевого рівня по всій схемі до національного рівня.

php shell download Hacklink Hack forumu

Muğla araç kiralama Entrümpelung firma Hack forum
#yasli 2.el telefon fiyatlarıekolbetsorunsuz bahisAC Rechargekamagra jelkamagra jelkamagra jel türkiye
Muğla araç kiralama Entrümpelung firma Hack forum
#yasli 2.el telefon fiyatlarıekolbetsorunsuz bahisAC Rechargekamagra jelkamagra jelkamagra jel türkiye